QQ群

Employment Agency 职业介绍
你的位置: 首页 > 职业介绍 > 职业介绍
法师 Wizard

发布时间:2018-08-13 18:19:29  点击量:

                                                             法师 Wizard.png

将此世界的神秘现象体制地处理并在现实中完成这些事的人,被人们尊称为『贤者』他们利用『玛那』的力量,释放出神般的伟大力量,他们的力量甚至能够导致世界的灭亡,在幻想的世界中最为突出,成为他人最具威胁,又最受尊崇的对象。

法师优先於精神上的发展与学习,并能使用多种魔法,因此法师比其他职业在刚开始时,看似非常地软弱,但是透过冒险逐渐成长後,最後一定能受到所有人的肯定。法师在战斗时总是在後方给予成员多种的魔法协助。

地址:  电话: 手机:
Copyright © 2020-2023 追忆天堂网站 版权所有 非商用版本 ICP备案编: